VestLiv

Mere om Projekt VestLiv

Et forløbsstudie af sammenhængen mellem social baggrund og helbred

Projekt Vestliv er én af Arbejdsmedicin Hernings største forskningsindsatser. Studiet er et forløbsstudie, som startede i 2004, og som følger årgang 1983 og 1989 (dengang bosiddende i det gamle Ringkjøbing Amt) hele livet.

Formål:

Formålet med projektet er at afdække årsagerne til social ulighed i sundhed. Der er stadig mange ukendte faktorer i spørgsmålet om, hvad der skaber og vedligeholder social ulighed, når det gælder sundhed.

Metode:

Der er tale om en langsigtet befolkningsundersøgelse med særlig fokus på betydningen af sociale, psykologiske og helbredsmæssige forhold. De ca. 7000 deltagere i projektet, der ved første spørgeskemaundersøgelse i 2004 var hhv. 15 og 20 år gamle, følges gennem deres livsforløb primært gennem spørgeskemaer hvert 5. år. Ved projektets start blev der endvidere indhentet oplysninger fra forældrene til årgang 1989.

Eftersom de senere ungdomsår, hvor man overgår fra skoleliv til videreuddannelse/arbejdsliv, betragtes som en særlig kritisk periode, modtog deltagere fra årgang 1989 det første opfølgningsspørgeskema allerede efter 3 år (da de var ca. 18 år) i 2007. Af samme grund er supplerende interviewundersøgelser af mindre grupper fra årgang 1989 også blevet foretaget med fokus på uddannelses- og fremtidsplaner. Andet opfølgningsskema for årgang 1989 blev udsendt i 2010 (da de var 21 år), mens årgang 1983 modtog det første opfølgningsskema ved 28 års alderen i 2011. Den 3. opfølgningsrunde for årgang 1989 blev gennemført i 2017 (da de var 28 år).

Der er valgt to ungdomskohorter, fordi det tillader undersøgelser af: 1) betydningen af forhold i barndom og ungdom for nuværende og fremtidigt helbred, 2) betydningen af forhold i ungdommen og voksenalderen for helbred, mens der justeres for barndomsforhold, og 3) selektionseffekter, dvs. betydningen af helbred/trivsel for social mobilitet, hvilket er særlig relevant i overgangen fra skolealderen til arbejdslivet.

Via spørgeskemaerne indhentes oplysninger om forældres uddannelse, erhverv og økonomi, familiestruktur, relationen mellem forældre og børn, stresspåvirkninger og håndtering af disse, personlige ressourcer, forhold vedrørende skole, arbejdsmiljø og bopælsområde, socialt netværk og støtte, biologiske forhold såsom fødselsvægt, samt sundhedsadfærd og sundheds- og trivselsindikatorer.

Studiet er et samarbejdsprojekt mellem Arbejdsmedicin - Hospitalsenheden Vest, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet. Der er tale om et tværfagligt projekt med deltagelse af forskere inden for sociologi, antropologi, psykologi, socialmedicin og arbejdsmedicin.


Hvem er vi?

Det er primært Arbejdsmedicin Herning, Hospitalsenheden Vest, som står bag forskningsprojektet.

Læs mere


This page load time was 0.022 seconds
Designed by TinX/dk - www.tinx.dk