VestLiv

Ungdomsuddannelse

Det frie uddannelsesvalg er ikke ens for alle

Valgfrihed og masser af information er ikke nok i sig selv, når danske unge skal finde deres videre vej efter folkeskolen. Antropolog Regine Grytnes har interviewet 9. klasses-elever om, hvordan de oplever dét at skulle vælge ungdomsuddannelse.

 

Det svære valg af uddannelse

Hvad ligger til grund for unges valg af uddannelse? Årgang '89 fra det tidligere Ringkjøbing Amt blev som 19-årige interviewet om deres valg af uddannelse. Socialrådgiver Hugo Knudsen har set nærmere på, hvilke strategier de unge bruger, når de skal vælge uddannelse.
This page load time was 0.114 seconds
Designed by TinX/dk - www.tinx.dk